Chłodnictwo 

  • przeglądy, konserwacje i dezynfekcje urządzeń chłodniczych 
  • budowa komór chłodniczych oraz mroźnych 
  • montaż i modernizacja układów sterowania, automatyki oraz monitoringu
  • projektowanie i montaż układów chłodniczych 
  • projektowanie oraz montaż instalacji chłodniczych wykorzystujących jako czynnik chłodzący wodę lodową
Firma IGLOSZRON jest oficjalnym partnerem Mitsubishi Electric Europe B.V. Living Environment Systems
LES ATA/ATW na rok 2019/2020

Współpracujemy również z: